សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល បូជាសពម្តាយក្មេក ឯកឧត្តម ឥត សារ៉ាត់