(វីដេអូ)៖ សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីករណីបាក់អគារកម្ពស់៧ជាន់ នៅខេត្តកែប