មហាជនជាង៣ម៉ឺននាក់ នឹងចូលរួមអបអរខួបលើកទី៤១ នៃទិវាជ័យជំនះ៧មករា