អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានស្នើដល់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការគ្នារៀបចំសន្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងខេត្តឲ្យមានសោភណ្ឌភាពស្រស់បំព្រម