(វីដេអូ)៖ ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន ២បន្ថែមទៀត និងលិចរូបរាងឡើងនៅម្តុំផ្សាដើមគរ និងបឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក