ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ APPs ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្ញើសារជូនពរ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២០