ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការផលិតឃ្លីបវីដេអូភ្លេងគោរពទង់ជាតិ សម្រាប់ចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុនានា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

 

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការផលិតឃ្លីបវីដេអូ​ភ្លេងគោរពទង់ជាតិ សម្រាប់ចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុនានារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ