(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុន RealMe Cambodia បង្ហាញផលិតផលថ្មីទូរស័ព្ទដៃ realme X2Pro សាកថ្មលឿន និងការពារកម្តៅ