(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ណែរនាំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង១៤ រួមនឹងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas និងឆ្លងឆ្នាំសកល