(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ងី ចន្ទ័ផល ប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការលោក នុត ពុធដារ៉ា ជាអភិបាលរងខេត្តក្រចេះ