(វីដេអូ)៖ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ដឹកនាំសម័យប្រជំុលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា