នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទិដ្ឋភាពនៃរមណីដ្ឋានខានសួគ៌បូកគោ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទិដ្ឋភាពនៃរមណីដ្ឋានខានសួគ៌បូកគោ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ lលោកជំទាវ ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា