(វីដេអូ)៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី ដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសន្តិសុខ១៦ម៉ឺននាក់ ដើម្បីការពារព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា