(វីដេអូ)៖ កម្មករបោសសម្អាតសម្រាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាង២.៦០០នាក់ បានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហម