(វីដេអូ)៖ ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះចំនួន៥០គ្រួសារ ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាតក្រហមខេត្តរតនគិរី