(វីដេអូ)៖ ពិធីបុណ្យសមុទ្រប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅខេត្តកំពត នឹងមកដល់នាពេលឆាប់ៗនេះ