(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រារព្ធទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២១