(វីដេអូ)៖ កូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ជាអំណោយបុណ្យណូអែលដល់អាមេរិក