(វីដេអូ)៖ វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្តាល