(វីដេអូ)៖ ពិធីបិតផ្សាយឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យក្បាលដីក្នុងឃុំព្រែកសំរោង ក្រុងតាខ្មៅ