(វីដេអូ)៖ យុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើឡើងនៅវត្តក្រពើហារ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល