(វីដេអូ)៖​ អាជ្ញាធរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រារព្វទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺអេដស៌ ក្រោមប្រធានបទ ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាចរន្តជាតិមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនិងជម្ងឺអេដស៌