(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ជម្រុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌ និងសង្កាត់មានវិធានការក្តៅចំពោះរថយន្តធំៗ ដឹកដីបំផ្លាញផ្លូវសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ