(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាប័ត្រ ជូននិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា