(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញបើកពិព័រណ៍ផលិតផលខែ្មរនិងទំនិញនាំចេញ-នាំចូល នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ