(វីដេអូ)៖ អតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងគ្រួសារចំនួន៤ឃុំក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ