(វីដេអូ)៖ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា​ អញ្ជេីញចាកចេញទៅចូលរួមមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាសុី​ លើកទី១២​ នៅប្រទេសតួកគី