(វីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសសហមេត្រី ថ្នាក់​មហាសេនា ជូន ឯកឧត្តម Amjad Ali Sher ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន ដែលចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា