ខេត្តក្រចេះ ប្រារព្ធខួបលើកទី៤១ អបអរថ្ងៃកំណើតសហភាពសហព័ន្ធកម្ពុជា ០២ ធ្នូ ១៩៧៨- ០២ ធ្នូ ២០១៩