(វីដេអូ)៖ ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង នឹងប្រារព្ធធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជំនួញលំដាប់ខ្ពស់