(វីដេអូ)៖ បង្ក្រាបទីតាំងផលិតស្ករត្នោតក្លែងក្លាយនៅស្រុកបាទី ចំនួន៤ទីតាំង