(វីដេអូ)៖ មន្ទីរសុរិយោលដីខេត្តកណ្តាល អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងភូមិព្រែកស្វាយ នឹងឈើទាល២ អញ្ជើញទៅពិនិត្យបញ្ជីក្បាលដីឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា