(វីដេអូ)៖ ស.ស.យ.ក ខេត្តរតនគិរី ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើទី៤១ នៃកំណើត ស.ស.យ.ក