ល្ខោននិយាយរឿង៖ វាសនានៃនាងណាគ្រី (ភាគទី២)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

ល្ខោននិយាយរឿង៖ វាសនានៃនាងណាគ្រី (ភាគទី២)

និពន្ធដោយ៖ អ្នកស្រី ស៊ុយ ហៀង

រៀបរៀង និងដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០