(វីដេអូ)៖ អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីម្នាក់ រងការចោទប្រកាន់ថាបញ្ឆេះឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ