(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ក្រើនរលឹកដល់មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំប្រដាប់អាវុធ ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានមុនគេ ដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋ