(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប៊ុន គីមស៊ៀន ចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ