(វីដេអូ)៖ ពិធីសំណេះសំណាល និងប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋាន ស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ