(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សួស គង់ ដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសុពលភាពការងារលើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់នៅខេត្តស្វាយរៀង