(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ បង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍