(វីដេអូ)៖​ តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ចេញជារូបរៀងពិតប្រាកដ