(វីដេអូ)៖ ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអភិបាលក្រុងប៊ូសាន