អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ រំឭកខួបល្ខោនស្រមោលចូលជា បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយ៍ នៃមនុស្សជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ រំឭកខួបល្ខោនស្រមោលចូលជា បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយ៍ នៃមនុស្សជាតិ

និពន្ធដោយ៖  ឯកឧត្តម​ លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា