(វីដេអូ)៖ អង្គសន្នីបាតបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន្ទ ជាប្រធានសាខាកាកបាតក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់