នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ អត្ថន័យ និងខ្លឹមសា ភាពខុសគ្នារវាងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ, ស្បែកតូច និងល្ខោនស្បែកលាបពណ៌ (ភាគ១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ អត្ថន័យ និងខ្លឹមសា ភាពខុសគ្នារវាងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ, ស្បែកតូច និងល្ខោនស្បែកលាបពណ៌ (ភាគ១)

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា