(វីដេអូ)៖ វេទិកាសាធារណៈ នៅសាលាឃុំ ព្រៃរំដួល ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ