អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ភ្លៀងធ្លាក់ខុសខែប្រយោជន៍តិច លាភបានដោយល្បិចរសើបខ្នង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ភ្លៀងធ្លាក់ខុសខែប្រយោជន៍តិច លាភបានដោយល្បិចរសើបខ្នង

និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា

ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា