សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួប លេខាធិការគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនខេត្តហ៊ូណាន