ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សេចក្តីសុខ៤យោ៉ងរបស់គ្រហស្ថ

លោកអ្នកនាងជាទីគោរព នាថ្ងៃឧបោសថសីលនិងជាថ្ងៃបុណ្យចេញព្រះវស្សានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សេចក្តីសុខ៤យោ៉ងរបស់គ្រហស្ថ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ព្រះភិក្ខុសំវរសីលោ មាស សំណាង  ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គង់នៅវត្ត ថាន់

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz