(វីដេអូ)៖ គណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឯកឧត្តម ទ្រី សុវិរិយៈ